Översättningar

Högkvalitativ och prisvärd översättningstjänst som motsvarar dina förväntningar! Vi översätter främst från och till nordiska och baltiska språk, men du kan även göra förfrågningar om andra språk.Mer information

Redigering

Alla våra översättningar redigeras före leveransen till kunden, så att du kan få en felfri översättning. Vi redigerar och rättar till även sådana texter, som inte har översatts på vår byrå. Våra sakkunniga redigerare och korrekturläsare kan hantera alla uppgifter!


Mer information

Andra tjänster

Vi erbjuder även andra tjänster så som layouting, full service, multimediaöversättningar, författande av text (copywriting), lokalisering och supporttjänster. Om du beställer alla moment av en översättningsprocess från oss, får du bästa möjliga resultat och sparar både tid och pengar!

Mer information