Põhja- ja Baltimaade ühendaja tõlkemaastikul

Hinnad

Hinnapakkumuse tegemisel arvestatakse eelkõige seda, kui palju tähemärke tekstis on. Correct TB-l on kõikide keelesuundade puhul tõlkelehekülje arvestuseks 1800 tähemärki koos tühikutega (algtekstis). See on kliendisõbralik lähenemine, kuna üldjuhul tõlkides tekst pikeneb. Tähemärgipõhine arvestus kehtib järgmiste teenuste puhul: kirjalik tõlge, toimetamine, korrektuur (sh võõrkeelne korrektuur) ja tekstikirjutamine. Tõlgitud tekstide puhul sisaldab tõlkelehekülje hind loomulikult ka toimetamist ning väljastusülevaatust.

Tunnipõhist arvestust (hinda arvestatakse ühe tunni vastava teenuse kohta) rakendatakse järgmiste teenuste puhul: küljendamine, suuline tõlge, teksti kirjutamine mõnelt muult kandjalt kui paberkandja ja teksti viimine mõnele muule kandjale kui paberkandja (multimeediumtõlge). Kui tõlkimisele lisanduvad veel muud teenused (nt küljendamine, lokaliseerimine, täisteenus, valmis töö kulleriga saatmine vms), lisatakse vastavad summad ka hinnale. Kui tõlgitav tekst on väga terminirohke või muul moel keerukas, võib see hinda veidi tõsta. Võimalikes lisatasudes lepime aga aegsasti kokku, et saaksite kohe töö lõpliku maksumuse teada.

Kui soovite, et teeksime teile pakkumuse, täitke palun päringuvorm. Kui teil on tõlkimist/toimetamist/korrektuuri vajavad failid olemas, pange ka need kaasa, et saaksime teile võimalikult täpse pakkumuse teha.