Käännös

Kielet

Kielet, joille ja joista Correct TB ensisijaisesti kääntää ovat: suomi, ruotsi, norja, tanska, englanti, venäjä, latvia, liettua ja viro.

Jos tarvitset käännöspalvelua jollekin muulle kielelle, ota rohkeasti yhteyttä – löydämme varmasti sopivan ratkaisun. 

Kirjallinen käännös

Kirjallinen käännös on palvelu, jossa alkuperäisen tekstin lähtökielinen ajatus välitetään kirjallisesti kohdekielelle. Käännökselle suoritetaan kielellinen toimittaminen sekä luovutustarkastus. Kaikki Correct TB:stä luovutettavat tekstit ovat moitteettomia sekä kielioppi- ja oikeinkirjoitussääntöjen ja asiakkaan vaatimusten mukaisia.

Jos käännöksen ei tarvitse olla korkeatasoinen (tarvitsette käännöstä esim. vain ymmärtääksenne tekstiä tai käyttääksenne sitä muuhun työhön), voimme tehdä ns. informatiivisen käännöksen. Sekin on oikeakielinen ja välittää lähtötekstin ajatuksen, mutta toimittamisen sijaan tekstille tehdään vain korjausluku ja luovutustarkastus. Informatiivinen käännös on hinnaltaan luonnollisesti tavanomaista kirjallista käännöstä edullisempi.

Luovutustarkastus

Luovutustarkastus tarkoittaa käännöstekstin yleistä tarkastamista, mikä takaa sen, että asiakkaalle luovutettava käännösteksti vastaa hänen edellyttämäänsä ulkoasua ja viimeistelytasoa. Samalla katsotaan, että käännösteksti on virheetöntä, kaikki alkutekstin osat on käännetty ja tekstissä olevat nimet, numerot yms. tiedot ovat oikein. Käännöstoimistossamme suoritetaan luovutustarkastus kaikille tilauksille ja se sisältyy hintaan.

Tulkkaus

Tulkkaus on lähtökielisen puheen suullista välittämistä kohdekielelle. Yleisimmät tulkkauksen lajit ovat seuraavat.

Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivitulkkaus – puhe tulkataan yleensä 5–15 minuutin jaksoissa sisällön vaativuudesta riippuen. Erityistekniikkaa (esim. kuulokkeita) ei tarvita. Tulkki hyödyntää puheen aikana tekemiään muistiinpanoja.

Simultaanitulkkaus

Simultaanitulkkaus – tulkataan puhujan jatkaessa puhumista. Tulkki voi tulkata erillisessä tulkkikopissa, jolloin kuulijat kuuntelevat kohdekielistä tulketta kuulokkeista.

Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkaus – muistuttaa simultaanitulkkausta siten, että tulkkaus tapahtuu puhujan jatkaessa puhumista. Erona on se, että kuiskaustulkkauksessa ei käytetä tulkkaustekniikkaa (kuulokkeita) ja tulke välitetään kuiskaamalla vain parille kuulijalle.