Põhja- ja Baltimaade ühendaja tõlkemaastikul

Muud teenused

 

Multimeediumtõlge

Multimeediumtõlge – tõlkimine lindilt, videolt, DVD-lt vm andmekandjalt, samuti tekstide transkribeerimine (teabe teksti kujule viimine mõnelt andmekandjalt).

Tekstikirjutamine (copywriting)

Tekstikirjutamine (copywriting) on eri tüüpi tekstide (sh reklaamtekstid, veebilehekülje tekstid jms) loomine.

Tugiteenused

Tugiteenused on tõlketeenusele lisaks pakutavad ja töö kvaliteedi tagamisele suunatud teenused nagu skannimine, tekstituvastus (OCR – ingl k Optical Character Recognition), lokaliseerimine, andmekandjatele kirjutamine, trükieelne korrektuur, küljendamine, kujundamine, trükkimine jms. Tugiteenuseks võib lugeda ka tõlgete saatmist kliendile posti või kulleriga. Correct TB püüab pakkuda oma klientidele võimalikult palju tugiteenuseid, et tagada täisteenuse saamine ühest kohast.

Lokaliseerimine

Lokaliseerimine on tõlgitava või tõlgitud teksti kohandamine lõppkasutaja keele- ja kultuurikeskkonnale vastavaks. Lokaliseerimine on tavalisest tõlkimisest mitmekülgsem, sobitades tõlgitud materjali kohaliku kultuurikontekstiga nii, et sellest saadaks aru õigesti ja ühemõtteliselt.

Küljendamine

Küljendamine on vastava tarkvara abil teksti ja graafika paigutamine ning vormindamine arvutis. Seda teenust kasutatakse peamiselt ajalehtede ja -kirjade, raamatute, aga ka igasuguste reklaammaterjalide (voldikud, brošüürid jms) puhul.

Täisteenus

Täisteenus hõlmab vastavalt kliendi vajadusele just nii palju teenuseid, kui soovitakse (nt tõlkimine → toimetamine → küljendamine → trükieelne korrektuur → trükkimine). Seega võib täisteenus sisaldada tõlkematerjali ettevalmistamist, tõlkimist, toimetamist ja keelekorrektuuri, küljendamist, trükieelset korrektuuri ning trükkimist. Loomulikult võite valida sellest loetelust vaid teatud etapid, kuid kõrge kvaliteedinõudega materjalide puhul soovitame vähemasti etapid tõlkimisest kuni trükieelse korrektuurini tellida ühest kohast. Kui tellite need teenused meilt, tagame, et teie materjalid on õigesti tõlgitud, korrektse keele- ja ühtse terminikasutusega ning vastavad teie nõudmistele.