Muut palvelut

Multimediakäännös

Multimediakäännös – kääntäminen nauhalta, videolta, dvd:ltä tai muulta tallennusvälineeltä, samoin tekstitys ja tekstien siirtokirjoitus (transkriptio eli tiedon siirtäminen tallennusvälineeltä tekstimuotoon).

Tekstisuunnittelu (copywriting)

Tekstisuunnittelu (copywriting) on erityyppisten tekstien (esim. mainos- ja kotisivutekstien) tuottamista.

Tukipalvelut

Tukipalvelut ovat käännösten oheen tarjottavia, työn laadun takaamiseen suunnattuja palveluita, kuten skannausta, tekstintunnistusta (engl. OCR, Optical Character Recognition), lokalisointia, tallennusvälineelle kirjoittamista, tuotantoa edeltävä korjauslukua, taittoa, graafista suunnittelua, painatusta yms. Tukipalveluna voidaan pitää myös käännöksen toimittamista asiakkaalle postitse tai lähettipalveluna. Correct TB:n tavoitteena on tarjota asiakkailleen mahdollisimman laajat tukipalvelut ja taata täysi palvelu yhdestä paikasta.

Lokalisointi

Lokalisointi on käännettävän tai käännetyn tekstin muokkaamista loppukäyttäjän kieli- ja kulttuuriympäristöä vastaavaksi. Lokalisointi on yleensä monipuolisempaa kuin pelkkä kääntäminen ja siinä sovitetaan käännetty aineisto paikalliseen kulttuurikontekstiin niin, että se tulee oikein ja yksiselitteisesti ymmärretyksi.

Taitto

Taitto on tietokoneen taitto-ohjelmalla suoritettavaa tekstin ja grafiikan sijoittelua ja muotoilua. Palvelua käytetään lähinnä sanoma- ja aikakauslehtiä sekä kirjoja varten mutta myös kaikenlaisiin mainosaineistoihin (lehtiset, esitteet yms.).

Täyspalvelu

Täyspalvelu kattaa asiakkaan tarpeen mukaan juuri sen verran palveluita kuin halutaan (esim. kääntäminen → toimittaminen → taittaminen → tuotantoa edeltävä korjausluku → painatus). Eli täyspalvelu voi sisältää käännösaineiston esivalmistelun, kääntämisen, toimittamisen ja kielentarkastuksen, taiton, tuotantoa edeltävän korjausluvun ja painatuksen. Voit luonnollisesti valita näistä vain tietyt tuotantovaiheet, mutta korkeaa laatua edellyttävissä aineistoissa suosittelemme tilaamaan ainakin vaiheet kääntämisestä tuotantoa edeltävään korjauslukuun yhdestä paikasta. Kun tilaat palvelut meiltä, takaamme, että aineisto on vaatimuksesi vastaavaa, se on käännetty oikein, kielenkäyttö on moitteetonta ja terminologia yhtenäistä.