Översättningar

Språk

Språk som vi på Correct TB s oftast översätter till eller från är finska, svenska, norska, danska, engelska, ryska, lettiska, litauiska och estniska.

Om du behöver en översättning till eller från ett språk som inte finns på listan, vänligen kontakta oss ändå – vi kommer säkert att hitta en lämplig lösning för dig.

Översättningstjänst

Översättningstjänst är en tjänst där innebörden av en text på ett källspråk återges skriftligen på ett målspråk. Alla översättningar korrekturläses, redigeras och deras layout granskas. Alla översättningar på Correct TB är korrekta, följer språkreglerna och uppfyller kundernas krav.

Om översättningen inte behöver uppfylla några höga krav (som om du t.ex. behöver en översättning för att enbart förstå texten eller kunna använda innehållet vid något annat arbete), kan vi göra en så kallade sammanfattande översättning. Även denna översättning är språkligt korrekt och förmedlar innehållet av texten i källspråket, men istället för redigering blir texten enbart korrekturläst och layouten granskad. Självklart är priset på en sådan översättning lägre än priset på en ordinarie översättning.

Granskning av layout

Granskning av layout betyder att en översättning genomgår en allmän granskning, vilket garanterar att kunden får en översättning vars layout dvs. utseende motsvarar önskat format. Vi kontrollerar också att översättningens format är korrekt, att alla delar av den ursprungliga texten har blivit översatt, och att de namn som finns i texten, siffror eller annan information är korrekt. Vi utför granskningar av layout på alla våra översättningar och det ingår i priset.

Tolkningar

Tolkningar innebär muntlig översättning av tal från ett källspråk till ett målspråk. De vanligaste tolkningsmetoder är följande.

Konsekutiv tolkning

Konsekutiv tolkning – tolken återger det talaren säger i efterhand, vanligtvis i 5 till 15 minuters intervaller, beroende på ämnet. Speciell teknisk utrustning (t.ex. hörlurar) behövs inte, tolken använder sina anteckningar som har gjorts under talet.

Simultantolkning

Simultantolkning – tolkningen sker med några ords fördröjning samtidigt som föreläsaren talar. Simultantolkning kan ske i en tolkbur. I så fall hör åhöraren talet i målspråk i speciella hörlurar.

Viskningstolkning

Viskningstolkning liknar simultantolkning, eftersom tolkningen sker samtidigt som talaren talar. Skillnaden är att det inte används någon teknisk utrustning (hörlurar) utan tolken placerar sig nära ett fåtal personer som behöver tolkning och talar samtidigt som talaren fast med låg röst.