Priser

Gällande anbud utgår vi från hur många tecken som finns i texten. Vi på Correct TB använder vanligtvis 1800 tecken inklusive mellanslag i källtexten som underlag vid alla texter. Detta är ett kundvänligt tillvägagångssätt, eftersom vanligtvis förlängs texterna genom översättningen. Denna tecken-baserade beräkningen gäller vid följande tjänster: översättning, redigering (inklusive korrekturläsning), och textskrivande. Vid översatta texter omfattar priset naturligtvis även redigering och granskning av layouten.

Timbaserad beräkning (priset beräknas per timme av viss tjänst) tillämpas vid följande tjänster: layouting, tolkning, avskrivning av text från något annat medium än papper, samt överföring av text till ett annat medium än papper (multimediaöversättning). Ifall det blir andra tjänster i tillägg till en översättning (t.ex. layouting, lokalisering, full service, kurirtjänst för att leverera översättningen m.m.), läggs dessa motsvarande belopp till i priset. Om det i källtexten har använts mycket svåra termer eller den på något annat sätt är komplicerad, kan det höja priset något. Men låt oss komma överens om eventuella ökningar i priset tillsammans och i god tid, så att du kan få information om den slutliga kostnaden omedelbart.