Põhja- ja Baltimaade ühendaja tõlkemaastikul

Toimetamine

Toimetamine kõige laiemas tähenduses on tõlketeksti algtekstile vastavuse kontrollimine. Tavaliselt kaasneb sellega ka sisuline toimetamine, mille puhul kontrollitakse, kas algteksti mõte on tõlketekstis edasi antud, laused loogilised ning terminikasutus ühtne. Keeletoimetamine hõlmab õigekirjakontrolli, sõnastuse parandamist ja stiili ühtlustamist. Correct TB-s tähendab tõlke toimetamine algtekstile vastavuse kontrollimist ning sisulist ja keelelist toimetamist.

Vahel vajavad tekstid ka erialast toimetamist. See tähendab, et vastavat valdkonda hästi tundev inimene, kes valdab väga hästi nii lähte- kui ka sihtkeelt, vaatab tõlke üle ja tagab, et terminid on õiged ja neid on asjakohaselt kasutatud.

Korrektuur

Korrektuuri eesmärk on kontrollida teksti keelelist õigsust ja arusaadavust. Korrektuuri on võimalik teha igasugustele tekstidele, kindlasti soovitame lasta kontrollida nt ettevõtte kodulehele minevaid tekste. Tõlketeksti korrektuuri lugemisel algteksti ja tõlget ei kõrvutata, kontrollitakse vaid tõlke keelelist õigsust.

Trükieelne korrektuur

Trükieelne korrektuur tehakse trükki minevatele materjalidele pärast küljendamist. Selle tegevuse käigus võrreldakse küljendatud faili veel kord originaalmaterjaliga ja kontrollitakse, kas kõik tabelid, graafikud ja muud elemendid vastavad originaalile ning kõrvaldatakse küljendamise käigus tekkida võinud õigekirja- ja poolitusvead.