Toimittaminen

Toimittaminen laajimmassa merkityksessään on käännös- ja alkuperäistekstin vastaavuuden tarkastamista. Yleensä siihen sisältyy myös sisällön toimittaminen, jossa varmistetaan, että alkuperäistekstin ajatus on siirtynyt käännöstekstiin, lauseet ovat johdonmukaisia ja termien käyttö yhtenäistä. Kielentoimittaminen kattaa oikeinkirjoituksen, sanavalintojen kohentamisen ja tyylin yhtenäistämisen. Correct TB:ssä käännöksen toimittaminen tarkoittaa käännöksen ja alkuperäistekstin vastaavuuden tarkastamista sekä sisällön ja kielen toimittamista.

Toisinaan tekstit tarvitsevat myös erikoisalaa koskevaa toimittamista. Siinä aihealueen hyvin hallitseva henkilö, joka osaa hyvin myös sekä lähtö- että kohdekieltä, tarkastaa käännöksen ja varmistaa, että termit ovat oikein ja että niitä on käytetty asianmukaisesti.

Korjausluku

Korjausluvun tarkoituksena on varmistaa tekstin kielellinen oikeellisuus ja ymmärrettävyys. Korjausluku voidaan suorittaa kaikenlaisille teksteille, ja suosittelemme ehdottomasti esimerkiksi yrityksen kotisivuille menevien tekstien käyttämistä korjausluettavina. Käännöstekstin korjausluvussa ei verrata käännöstä alkuperäistekstiin, vaan varmistetaan käännöksen oikeakielisyys.

Tuotantoa edeltävä korjausluku

Tuotantoa edeltävä korjausluku suoritetaan painettaville aineistoille taiton jälkeen. Siinä verrataan taitettua tiedostoa vielä kerran alkuperäiseen aineistoon ja varmistetaan, että kaikki taulukot, grafiikat ja muut elementit vastaavat alkuperäistä. Samoin korjataan taitossa mahdollisesti syntyneet oikeinkirjoitus- ja tavutusvirheet.