Põhja- ja Baltimaade ühendaja tõlkemaastikul

Tõlkimine

Keeled

Correct TB peamised tõlkesuunad on järgmised: soome-eesti-soome, rootsi-eesti-rootsi, norra-eesti-norra, taani-eesti-taani, inglise-eesti-inglise, vene-eesti-vene, läti-eesti-läti ja leedu-eesti-leedu. Kirjalikku tõlget pakume ka järgmisetel suundadel: hispaania-eesti-hispaania, saksa-eesti-saksa, prantsuse-eesti-prantsuse. Tõlkeid saab tellida ka ühest võõrkeelest teise (nt inglise-rootsi-inglise, hispaania-inglise-hispaania jne).

Kui vajate sellise keele tõlketeenust, mida loetelus ei leidu, võtke meiega ikkagi ühendust – leiame kindlasti teile sobiva lahenduse. 

Kirjalik tõlge

Kirjalik tõlge on teenus, mille puhul algteksti lähtekeeles esitatud mõte antakse kirjalikult edasi sihtkeeles. Tõlkele tehakse keeleline toimetamine ja väljastusülevaatus. Kõik Correct TB-st väljuvad tõlgitud tekstid on korrektsed, vastavad keelereeglitele ning kliendi nõudmistele.

Kui tõlge ei pea vastama nii kõrgetele nõudmistele (nt vajate tõlget selleks, et tekstist lihtsalt aru saada või seda mõne muu töö jaoks kasutada), võime teha nn informatiivtõlke. Ka see tõlge on keeleliselt korrektne ja annab edasi lähtekeelse teksti mõtte, kuid toimetamise asemel tehakse sellisele tekstile vaid korrektuur ja ülevaatus. Loomulikult on sellise tõlke hind ka tavalise kirjaliku tõlke hinnast soodsam.

Väljastusülevaatus

Väljastusülevaatus on tõlketeksti üldine kontrollimine, mis tagab, et kliendile üleantav tõlketekst vastab tema soovitud vormingule ja viimistlusastmele. Samuti kontrollitakse, et tõlketeksti vormistus on korrektne, kõik algteksti osad on tõlgitud ja tekstis leiduvad nimed, numbrid vm andmed on õiged. Meie tõlkebüroos tehakse väljastusülevaatus kõikidele töödele ning see sisaldub hinnas.

Suuline tõlge

Suuline tõlge on lähtekeelse kõne tõlkimine sihtkeelde. Levinuimad suulise tõlke liigid on järgmised.

Järeltõlge

Järeltõlge – kõne tõlgitakse tavaliselt 5- kuni 15-minutiliste lõikude kaupa olenevalt teksti raskusest. Spetsiaalset tehnikat (nt kõrvaklappe) ei ole vaja, tõlk kasutab tõlkimiseks kõne ajal tehtud märkmeid.

Sünkroontõlge

Sünkroontõlge – tõlgitakse samal ajal kui kõneleja räägib. Tõlkimine võib toimuda spetsiaalses tõlkekabiinis, sel juhul jõuab sihtkeelne tekst kuulajateni läbi spetsiaalsete kõrvaklappide.

Sosintõlge

Sosintõlge – sarnane sünkroontõlkega, sest tõlgitakse samal ajal kui kõneleja räägib. Erinevus on selles, et ei kasutata tõlketehnikat (kõrvaklappe) ja tõlgitakse sosistades ainult paarile inimesele.